خرید هر یک از محصولات به معنای پذیرفتن شرایط زیر می باشد.

۱_نحوه ارائه پشتیبانی: پشتیبانی از طریق بخش ایمیل و از طریق دیدگاه ها هم می توانید پشتیبانی بگیرید و ظرف مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت پاسخ داده می شود.

۲_ساعات ارائه پشتیبانی: ساعات ارائه پشتیبانی از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ساعت ۲۲ شب می باشد که می توانید با شماره رو به رو در ارتباط باشید.

۳_نصب محصولات:پس از خرید محصول،ما در صورت نیاز نصب را به صورت رایگان برایتان انجام خواهیم داد که درخواست نصب محصول،نهایتا بین ۲ تا ۴۸ ساعت طول خواهد کشید.

(توجه نصب محصولات فقط یک بار به صورت رایگان انجام می شود در صورت نیاز به نصب مجدد مبلغ ۱۰.۰۰۰ تومان هزینه هر بار نصب را باید بپردازید)

۴_بروزرسانی محصول:بروزرسانی تمام محصولات به صورت دائمی رایگان است برای تمام مشتریان عزیز،که برای دریافت آن می توانند از بخش سوابق خرید نسخه جدید را دانلود کنند.

۵_عدم دستکاری کدهای قالب: خریدار متعهد میشود بعد از دریافت قالب ، تحت هیچ شرایطی در کدهای سایت دست نمیبرد در غیر این صورت ارائه پشتیبانی رایگان متوقف خواهد شد.